RSS

Blogginlägg '2014' 'oktober'

Älgjaktstider

Nu har den jakt som lockar absolut flest jägare ut i den svenska skogen haft premiär och är i full gång. Flera hundra tusen jägare ger sig ut på spaning efter älg och varje år skjuts cirka 100 000 djur i Sverige.


Älgjakten är inte bara en prestigefylld jaktsport utan fyller även en väldigt viktigt funktion. Hade vi inte haft älgjakt i Sverige hade älgpopulationens tillväxt ställt till stora problem för landet. Blir det för många älgar för de både skada på skogen samt är en väldigt vanlig orsak till trafikolyckor.


Det är klimatet och tiden för brunsten bland älgarna som bestämmer över vilken tid jakten sätter igång varje år. Tiden för jakt brukar infalla när huvuddelen av brunstperioden har passerat, vilket i södra Sverige är den andra måndagen i oktober. I de norra delarna av landet går det även att jaga älg före brunstperioden. Där startar jakten redan den första måndagen i september. Längd och tid för älgjakten är olika för de olika områden där jakt tillåts och bestäms varje år av länsstyrelsen.

 


Det finns flera olika sorters jaktmetoder som både används var och en för sig samt ofta kombineras för bästa möjliga jaktlycka.

 

Löshundsjakt

jakt med en lösgående hund. Lämpar sig när det är områden med stora marker. När hunden får syn på en älg som står stilla och inte springer iväg börjar den skälla. Jägaren smyger sig då närmare älgen för att kunna träffa skjuta den.

 

Ledhundsjakt

skillnaden mot ovanstående är att hunden hela tiden är bunden. Om hunden känner vittring av älg så leder den jägaren till bytet istället för att börja skälla.


Drevjakt/Klappjakt

här går jägare i en drevkedja med en cirka 50 meters stort mellanrum mellan varje jägare för att mota fram älgarna mot utställda passkyttar.


Tryckjakt

likt ovanstående metod. Skillnaden är att drevkedjan innehåller färre personer och att de är mer försiktiga och smygande.


Vaktjakt

när jägaren sitter tyst, stilla och väntar vid en känd älgplats.


Smygjakt:/Pyrschjakt

när jägaren smyger sig på älgen, ofta vid kända älgplatser.


Lockjakt

Under och nära inpå brunsten försöker jägaren locka till sig älg genom att härma kons eller tjurens brunstläte.

 

Ta det försiktigt i skogen och njut av naturen!