Allmänna villkor

Allmänna villkor för återförsäljare.

Leveransvillkor
Order vars nettovärde uppgår til SEK 8.000,00 leveras fraktfritt. På order som ej uppfyller ovanstående villkor debiteras frakt.

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta med 21 % per år. Anmärkningar på fakturor och ordererkännanden skall göras inom 8 dagar efter mottagande.

Observera
I händelse av onormala valutafluktuationer förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande prisjusteringar vid leverans av tecknade order.

Reklamationer
Vid eventuell reklamation medsändes en kort beskrivning av felet, och hur felet uppkommit. Om tveksamhet föreligger vid bedömning av en reklamation i butiken, kontakta BIOS innan varan returneras.

Returer
BIOS AB godkänner inga returer för vilka överenskommelse saknas.

Fel
Vi reserverar oss för eventuella fel i pris och bild på www.bios.se.