Sekretesspolicy för personuppgifter

Sekretesspolicy för personuppgifter

I den här sekretesspolicyn berörs www.bios.se där vi förklarar vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Företagsuppgifter

BIOS AB
VÄSTRA INDUSTRIGATAN 10
782 33 Malung 
Sweden

Org. Nummer: 556217-5850


Sekretesspolicy för www.bios.se

Vår hemsida används primärt som en marknadsförings- och försäljningskanal mot slutkund och återförsäljare. Beroende på om du är slutkund eller återförsäljare så lagras olika mängd uppgifter kring din personliga identitet. För slutkunder samlas persondata endast in när du tar aktivt kontakt med oss. Registrerade återförsäljare finns i register hos BIOS för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser som leverantör.


Sekretesspolicyn förklarar följande:

Vilken information vi samlar in och varför.
 - Hur vi använder informationen ifråga.
 - Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av
 - information.


Vi samlar in information på övriga sätt

Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra produkter

Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. 
Vi spara både permanenta kakor och sessionskakor. Vill du veta exakt vilka kakor vi sparar hittar du dem här.

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Klicka på din webbläsare nedan för att få mer information. Notera dock att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller bara kan användas om du accepterar cookies.
Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox


Så här används informationen som vi samlar in från kunder

Information som vi samlar in via våran webbförsäljning, formulär och tjänster används primärt till att återkoppla till nya och befintliga kunder vid support eller försäljning. Vi använder också i vissa fall informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel e-posterbjudande, kampanjer och annonser som är mer relevanta för dig.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

BIOS hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av City Networks AB i Karlskrona. Webbshopen är utvecklad av Webbyrån INKA Interactive i Malmö.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationssäkerhet för kunder

Vi jobbar hårt för att skydda Bios kunder och blivande kunder mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

- Vi krypterar vår hemsida med SSL.
- Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@bios.se

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter BIOS har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@bios.se